Pınar hanım’ın tilki konseptli doğum odası için 20-22 cm civarındaki tilkiciğimiz :)